Type: Residential • Location: Athens, Greece • YEAR: 2018 • Status: design & construction

Irodou Attikou Apartment Renovation